Kontakt:
+48 17 850 82 71
ZALETY SYSTEMU

Nasze wyroby posiadają wiele zalet, które wyróżniają nas na rynku materiałów do budowy i remontu domów. Przedstawiamy Państwu najważniejsze.
 
Dalej
ZASTOSOWANIE

Wysoka jakość oraz liczne zalety naszych wyrobów pozwalają na wykorzystanie naszych wyrobów do różnych celów podczas budowy lub remontu budynku. Przedstawiamy najbardziej popularne.
 
Далі

Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa BAUWER

     
  BAUWER Szpachla
   
 

PRZEZNACZENIE WYROBU: Sucha zaprawa budowlana "BAUWER Szpachla ™" wykonana na bazie cementu i lekkich wypełniaczy. Wymieszanie produktu z wodą powoduje powstanie zaprawy, która cechuje się wysoką plastycznością, dobrą przyczepnością do podłoża oraz jest łatwa przy nanoszeniu. Zaprawa przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zaprawa "Bauwer Szpachla ™” przeznaczona jest do:

- Wyrównywania ścian;

- Usuwania pęknięć w tynkach cementowych;

- Przygotowania ścian do powłok dekoracyjnych;

- Tynkowania kominków,

- Jako warstwa wyrównująca oraz usztywniająca w systemie ocieplenia "BAUWER ™".


     
  PARAMETRY TECHNICZNE  
     
 

Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy:  1 godzina ;

Gęstość w stanie suchym:   770 kg/m3;

Temperatura stosowania: max. 300C

Przewodność cieplna suchej zaprawy:   0,2 W/(m•K);

Przepuszczalność pary wodnej, Λ (kg/m2•s•Pa): 0,884;

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, µ: 11,0;

Przyczepność :   0,7 N/mm2 ,FP:B;

Wytrzymałość na ściskanie : CS IV (13,3 N/mm2);

Czas schnięcia: 28 dni;

Zużycie:   1,5 – 2,0 kg / 1 m².

     

     
  INSTRUKCJA  
     
 

WARUNKI ZASTOSOWANIA: Temperatura otoczenia oraz nawierzchni w czasie przygotowania zaprawy i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +5 ° C. Nie powinno się stosować zaprawy na powierzchni nagrzanej przez słońce. Jeżeli jest to możliwe, w ciągu pierwszych dni po zastosowaniu należy ograniczyć kontakt gotowej warstwy z wodą oraz działanie światła słonecznego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału, a także jego wykorzystanie do celów i warunków nie przewidzianych w instrukcji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przed naniesieniem szpachli należy usunąć pył i pozostałości innych zapraw oraz farb. Należy pamiętać, że nałożenie zaprawy cementowej powinno być prowadzone na wstępnie namoczoną nawierzchnię. Na 2-3 godziny przed aplikacją nawierzchnia powinna być mocno nawilżona. Podłoża chłonne (cegła ceramiczna, beton porowaty, cegła, suchy beton itp.), muszą być wielokrotnie nawilżane wodą lub gruntem głębokopenetrującym.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do czystego naczynia o objętości nie mniej niż 20 l należy wlać pięć (5) litrów wody, następnie wsypać całą zawartość worka. Zabronione jest wykorzystanie tylko części opakowania. Przygotowanie polega na intensywnym wymieszaniu wysokoobrotowym mieszadłem. Masę odstawić na 3-5 minut i ponownie wymieszać. W razie potrzeby można dodać niewielką ilość wody i ponownie zamieszać.

ZASTOSOWANIE:  Zaprawę nanosi się przy użyciu tradycyjnych narzędzi: szpachli, kielni, pacy. Nałożenie każdej kolejnej warstwy następuje po wyschnięciu poprzedniej. Ilość warstw nieogranicznona. Wyschnięta warstwa jest łatwa do szlifowania.

BEZPIECZEŃSTWO: Zaprawa zawiera cement , który po zmieszaniu z wodą tworzy zasadę. Unikać kontaktu zaprawy z oczami lub skórą. Zaleca się pracować w rękawicach gumowych. W przypadku kontaktu zaprawy z oczami lub skórą należy je dokładnie przemyć czystą wodą.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Sucha mieszanka „Bauwer” powinna być przechowywana w oryginalnie zamkniętych opakowaniach . Worki zabezpieczyć przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Gwarantowany okres przechowywania to 18 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.

     
     

UWAGA ! Poszukujemy wykonawców i dystrybutorów na terenie całego kraju.