Kontakt:
+48 17 850 82 71
ZALETY SYSTEMU

Nasze wyroby posiadają wiele zalet, które wyróżniają nas na rynku materiałów do budowy i remontu domów. Przedstawiamy Państwu najważniejsze.
 
Dalej
ZASTOSOWANIE

Wysoka jakość oraz liczne zalety naszych wyrobów pozwalają na wykorzystanie naszych wyrobów do różnych celów podczas budowy lub remontu budynku. Przedstawiamy najbardziej popularne.
 
Далі

Ocieplanie klatek schodowych i korytarzy

 

OCIEPLENIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY

 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy, muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,00 W/m2K. Jednocześnie norma PN‐B‐02151‐3:1999 narzuca wymogi co do izolacyjności akustycznej danych przegród na poziomie R' A1 min. 50 dB.

Żeby spełnić wymogi dot. izolacyjności akustycznej do budowy ścian należy użyć materiału o gęstości min. 2000 kg/m3. Przy grubości ściany 18 cm współczynnik przenikania ciepła takiej przegrody wyniesie ok 5 W/m2K. Żeby spełnić normatywne wymogi, należy zastosować izolację cieplną o współczynniku przenikania ciepła maks. 1,25 W/m2K.

Na rynku jest kilka rozwiązań, które pozwolą na docieplenie takiej ściany. Niektóre firmy oferują do tego celu również materiały o klasie palności E lub F, co jest niedozwolone wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Wg paragrafu 258, Wykorzystanie materiałów budowlanych łatwo zapalnych (euroklasa D, E oraz F) w drogach ewakuacyjnych, jakimi są klatki schodowe jest niedozwolone.

Wykorzystując tynk BAUWER Light można wykonać trwałe i odporne na uszkodzenia ocieplenie ścian klatek schodowych i korytarzy.

       

       
PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW
       
   

1. Ściana

2. Grunt głebokopenetrujący

3. Obrzutka cementowa BAUWER

4. Tynk termoizolacyjny BAUWER

5. Siatka zbrojąca

6. Szpachla BAUWER

7. Gładź

8. Warstwa wykończeniowa

 
OPIS WARSTW
 
1. Ściana
  Tynki BAUWER mogą być nakładane na wszytkie rodzaje ścian w tym też drewniane.
 
2. Grunt głębokopenetrujący
  Grunt głębokopenetrujący służy w tym przypadku w celu zmniejszenia wchłaniania przez ścianę wody z zaprawy. Woda jest potrzebna dla wiązania i dojrzewania cementu, który jest spoiwem w naszych tynkach. W tym przypadku zamiast nakładania gruntu można namoczyć ścianę wodą.
 
3. Obrzutka cementowa BAUWER
  Obrzutka cementowa jest przygotowywana z piasku i cementu. Zadaniem obrzutki jest zwiększenie przyczepności tynku do ściany. Wykorzystanie obrzutki jest obowiązkowe.
 
4. Tynk termoizolacyjny BAUWER
 

Tynk termoizolacyjny (ciepłochronny) służy jako warstwa ocieplająca. W zależności od celów do jakich musi być wykorzystana może to być tynk BAUWER Light (o lepszych parametrach izolacyjnych) lub BAUWER Standard (o lepszych parametrach wytrzymałościowych). Może być nakładany ręcznie lub maszynowo.

Szczegółowe parametry tynku BAUWER Light

Szczegółowe parametry tynku BAUWER Standard

 
5. Siatka zbrojąca
  Zalecamy wykorzystanie siatki zbrojącej (podtynkowej) dla zwiększenia wytrzymałości tynku na uszkodzenia mechaniczne. Stosować siatkę odporną na działanie alkaliów i wymiarze oczek 6x6 mm lub 8x8 mm.
 
6. Szpachla BAUWER
 

Zaprawa szpachlowa BAUWER służy do zwiększenia parametrów wytrzymałościowych tynku. Służy także jako zaprawa do zatapiania siatki podtynkowej. Tynki BAUWER cechują się dużą porowatością i nie są odporne na ścieranie, dla tego muszą być pokryte twardym materiałem odpornym na ścieranie. Zalecamy do wykorzystania w tym celu zaprawy BAUWER Szpachla. Cechuje się ona wysokimi parametrami mechanicznymi (klasa CS IV), jest materiałem paroprzepuszczalnym oraz termoizolacyjnym.

Szczegółowe parametry zaprawy BAUWER Szpachla

 
7. Gładź
  W przypadku gdy są stawiane duże wymagania dot. gładkości ściany można pokryć nasz tynk gładzią. Przy wykorzystaniu gładzi gipsowej należy wykorzystać grunt głebokopenetrujący w celu uniknięcia reakcji chemicznej pomiędzy gipsem a cementem. Wykorzystanie gładzi nie jest obowiązkowe.
 
8. Warstwa dekoracyjna
  Nasz system może być wykończony wszelkiego rodzaju farbami, tapetami, płytkami i t.d. Stosowanie tej warstwy nie jest obowiązkowe.
       

       
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
       
 
       
       
       
       

UWAGA ! Poszukujemy wykonawców i dystrybutorów na terenie całego kraju.